در مورد بيانيه ٢١ نفر!

سامان احمدى

١٩ اوت ٢٠٠٤

بيانيه اى که از طرف ٢١ نفر از اعضاى کميته مرکزى انتشار يافت قبل از هر چيز مرا به پس گرفتن راى خود از اين رفقا وا داشت. سرتاسر اين بيانه پر است از تحريف و توهين، القابى که بعضا حتى از طرف دشمنانمان به دريافتشان مفتخر نشده بوديم. از عقب مانده گرفته تا مائوئيست، چپ سنتى، تصفيه گر، فرقه و... اگر اسامى اين ٢١ نفر را از زير اين بيانيه برداريد، نمى توانيد تشخيص دهيد که توسط ٢١ نفر از اعضاى کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران نوشته شده است يا سازمان زحمتکشان! واقعا متاسفم که اين رفقا به نقطه اى سقوط کرده اند که مى توانند چنين بيانيه اى بنويسند.

اى کاش شهامت داشتيد و اين بيانيه را قبل از کنگره ٤ مى نوشتيد.

رفقاى عزيز چرا خيال مى کنيد که کادر ها و اعضاى اين حزب، قلابى بودن بيانيه شما را نمى توانند تشخيص دهند؟؟! فکر مى کنيد هيچ کس به اسناد مراجعه نمى کند؟؟ فکر مى کنيد همه ما بعد از منصور حکمت، سنت اين حزب را از ياد برده ايم؟؟ فکر مى کنيد مى توانيد گذشته اين حزب را آنطور که ميل داريد عوض کنيد؟؟ فکر مى کنيد مى توانيد به اصل اختلافات خاک بپاشيد و به جاى آن يک سرى مسائل آشپزخانه اى را جايگزين کنيد؟؟ فکر مى کنيد مى توانيد با اين بيانيه ترور شخصيت کنيد؟؟ در اين بيانيه به همه چيز اشاره مى کنيد بجز اصل مطلب. اين است حکمتيسم شما؟؟ اين است سنت حزب سياسى مورد نظر شما؟؟ رفقا سياسى باقى بمانيد!

با انتشار اين بيانيه دوره تازه اى از اختلافات درون حزب شروع شده است. رفقا شال و کلاه کرده اند و مى خواهند بروند انتشار اين بيانيه به همين منظور است و نه براى نجات حزب از اين وضع. بيانيه اى با محتواى کاملا راست سنتى که مشغول ترور شخصيت افراد است و مى خواهد واقعيت را وارونه نشان دهد. براى مشروعيت بخشيدن به کار خود، پلنوم را گروگان گرفته اند. مى نويسند: اگر پلنوم پلاتفرمشان را قبول نکند راهشان را جدا خواهند کرد يعنى انشعاب خواهند کرد، يعنى از اين حزب مى روند و بيانيه اى بدتر از آنچه انشار دادند بر عليه حزب منتشر ميکنند.

ما را انحلال طلب مى ناميد، اما کار خودتان عين انحلال طلبى است، نشان دهنده شکست شماست. اين طرح شما براى مشروع جلوه دادن انشعاب، خراب کردن شخصيت و گذشته تعداد زيادى از مخالفان نظريتان در حزب است تا از اين طريق بتوانيد نيرو بيشترى دور خود جمع کنيد. اين عمل يک عمل کاملا غير سياسى است سنت چپ و کمونيسم نسيت. اگر واقعا حرفى براى گفتن داريد، اگر به حقانيت حرفهايتان شک نداريد، اگر از چند پارچه شدن صفتان نمى ترسيد بايد حرفتان را روشن و صريح بزنيد، پلاتفرمتان را بنويسد و در پلنوم و کنگره از آن دفاع کنيد. جالب اينجاست که همگى امضا کنندگان اين بيانيه به شدت مشغول زدن رنگ و لعاب سياسى به آن هستند، اما از طرح آن در کل حزب مى ترسند، قهر کرده اند و به کنگره نمى آيند، پلنوم را گروگان گرفته اند. رفقاى عزيز شما با راى اعضا و کادر هاى اين حزب در کميته مرکزى هستيد. چشمتان را باز کنيد و ببينيد چند نفر راى خودشان را از شما پس گرفته اند. شما کميته مرکزى را با بيت رهبرى اشتباه گرفته ايد.

امضا کنندگان بيانيه ٢١ نفره!بعد از انتشار بيانيه شما رفقاى زيادى اعلام کردند که خواهان رفتن شما از حزب نيستند، من هم نمى خواهم کسى از اين حزب برود، (اما بايد خيلى محکم تر و گسترده تر در مقابل اين تهديد مى ايستاديم) شما با اين کار زندگى سياسى خودتان را به جاى ديگرى مى بريد. اگر در حزبى بر پايه نظرات کورش مدرسى جمع شويد سرنوشت سياسى خودتان را دو دستى به جنبش ديگرى تقديم کرده ايد. اما حالا که تصميم خود را گرفته ايد خواهش مى کنم ديگر گروهکشى نکنيد، بيشتر از اين فضا را آلوده نکنيد، الکى داد و هوار به راه نيندازيد، حالا که قرار است برويد زودتر برويد. ما کار هاى زيادى براى انجام دادند داريم بيشتر از اين نبايد وقت را تلف کرد حزب به حالت فلج در آمده است. برويد و اين مسخ شدگان و مداحان را به حال خودشان بگذاريد. شما که اين همه نگران از دست رفتن قدرت سياسى هستيد، شما ها که داستان زندگيتان، داستان گرفتن قدرت سياسى بوده برويد و حزبتان را بر پايه تعدد نظرات بنا کنيد و هرچه زودتر خودتان را براى دوران بعد از فروپاشى آماده کنيد. ما اين حزب را حفظ ميکنيم و پر قدرت تر به صحنه سياسى ايران مى بريم. از کمونيسم کارگرى دفاع ميکنيم، حزب را همچنان انقلابى و راديکال نگه مى داريم، تلاش ميکنيم انقلاب کارگرى را در ايران سازمان دهيم و قدرت سياسى را به دست آوريم و جمهورى سوسياليستى را اعلام کنيم. اميدوارم موفق شويم اما اگر موفق هم نشويم باز به تاريخ شکست نخوردگان تعلق داريم.

زنده باد منصور حکمت

زنده باد حزب کمونيست کارگرى ايران