رفيق محمد فتاحى عزيز

در مطلبى تحت عنوان "همه چيز غير از شورا" به نوشته هايى از على جوادى و من و محمد آسنگران اشاره ميکنيد که هنوز بطور رسمى در سطح ک م و مشاورين پخش نشده است. اين سئوال مطرح ميشود که اين اسناد چطور و از چه کانالى بدست شما رسيده است. لازم است در اولين فرصت در اين مورد توضيح بدهيد.

دسترسى شما به اين نوشته ها و رجوع به آنها در مطلبى که فرستاده ايد کاملا قابل انتقادست. من متاسفانه بعد از ارسال مطلب شما براى دفتر سياسى متوجه اين مساله شدم و گرنه از پخش آن حتى در سطح دفتر سياسى خوددارى ميکردم.

حميد تقوائى

٨ سپتامبر ٢٠٠٣

رفيق حميد عزيز!

همانطوريکه از نوشته ام هم پيداست، من اين مدت کامپيوترم مدام دچار مشکل ميشد و هر بار ميبايست که همه برنامه ها را از اول دانلود کنم. همين مسئله موجب شد که به اسد گلچينى پناه ببرم، ايشان کاپيوترش خراب بود(در غير اينصورت از او ميگرفتم)، لذا از صالح سردارى تقاضا کردم که مطالب مورد نظر را در يک ديسکت گذاشته و در اختيارم بگذارد. از آنجا که خودم لپ تابى دارم که فقط کار نوشتن و خواندن را با آن انجام ميدهم، ديسکتى حاوى همين بحثهاى اخير را که او در اختيارم گذاشت، خواندمش. جهت اطلاع شما نه من و تا آنجايى که منهم متوجه شدم، نه خود صالح از اين مسئله که اين مطالب براى اعضا و مشاورين فرستاده نميشود آگاه بود. من روز بعدتر که کامپيوترم درست شد و توانستم ميل هايم را بگيرم، از دريافت نکردن فايل مطالب مربوط به شورا تعجب کردم و طى يادداشت کوتاهى هم از خودتان سوال کردم که انگار روى ميلينگ ليست شما نيستم، و از شما جواب گرفتم که هستم و بعدا بحثها را ميفرستى.

با همه اينها اگر اشتباهى روى داده(که انطوريکه شما ميگوييد روى داده) اصلا آگاهانه نبوده و از اين نظر به طور جدى متاسفم. در ضمن اگر مطلب مرا به کسى نفرستاده بوديد، نه تنها خيلى خوشحال ميشدم، حالا تشکر گرمى بدهکارت مى بودم، چون در آن مطلب اشتباهى کرده ام، که حالا ناچارم برايش توضيح بدهم!

قربان شما حمه فتاحى

٩ سپتامبر