رفيق اصغر عزيز؛ با درود گرم اميدوارم سر حال باشيد

احتمالا هم اکنون رفيق حميد در راه است و امکان دريافت اين نامه را ندارد، لذا باز هم شما را زحمت مى دهم و لطف کنيد اين نامه را به جلسه دفتر سياسى بدهيد و بسيار متشکرم.

مجيد

به جلسه دفترسياسى

با درودهاى گرم اميد است جسله خوب و پر بارى را داشته باشيد. رفقا من قبلا اطلاع داده بودم که بعلت مشکل مالى متاسفانه امکان شرکت در جلسه را ندارم.

به جلسه دفترسياسى پيشنهاد دارم که قرار مربوط به شورا را در اين جلسه به راى گيرى نگذارد. چرا؟ براى اينکه بحثها در اين رابطه به اندازه کافى پيش نرفته، موضع خود قرار (شورا) به صورتى که در قرار آمده مناسب راى گيرى نيست و تعداد قابل توجهى از رفقاى دفترسياسى بدليل همان مشکلاتى که من داشته ام و يا بدليل ماموريتهاى حزب در جلسه حضور ندارند.

فکر مى کنم سرنوشت قرار در اين جلسه به هر جايى برسد، مباحث حول آن فعلا ادامه خواهد داشت. از نظر من بخصوص در دور اخير بحثهاى رفيق حميد اشکالاتى هست که بايد راجع به آنها نوشت و من سعى مى کنم بنويسم.

موفق باشيد

مجيد حسينى ٢٢ آگوست