به رفيق حميد تقوايى و رفقاى دس

سلام رفقا!

من قرار مربوط به شوراها را که رفيق حميد و على جوادى داده اند را ديدم. راستش خودم در فکر نوشتن چنين قرارى بودم و در جلسه هيات دبيران نيز در مورد ضرورت تبليغ شوراها بحث کرده بودم. در هر حال خوشحال اين قرار نوشته شده و صددرصد با آن موافقم.

با تشکر

شهلا دانشفر

١٠ ژوئيه ٢٠٠٣