رفقاى عزيز دفتر سياسى

در رابطه با متن قطعنامه و بيانيه پيشنهادى رفيق حميد تقوايى ملاحظاتى دارم که برايتان مينويسمء

- قرار بود بيانيه ما يک تعرض سياسى و فشارى سياسى باشد بر روى اپوزسيون . به نظر متون پيشنهادى اين حالب را ندارد. همانطور که رفقاى ديگر نيز اشاره کرده اند بيان آن رو به درون است نه رو به جامعه. به نظر من قطعنامه بيشتر فشار اپوزسيون را بر ما منعکس ميکند تا فشار ما بر روى اپوزسيون و حق به جانى ما و به نظرم انتشار آن مفيد نيست.

- بيانيه کوبنده و متعرض نيست. ناقص و ناکامل است. بطور مثال از انحلال سپاه پاسدارن و کميته ها و وزارت اطلاعات صحبت ميکند ولى سخنى از ارتش در ميان نيست. بدرست از جدايى دين از دولت صحبت ميکند ولى به آزادى مذهب و يا لامذهبى اشاره ندارد و از عدم وجود مذهب رسمى و عدم تبعيض بر اساس مذهب صحبت نميکند.

در کل فکر ميکنم بيانيه احتياج به کار بيشترى دارد و بايد بيان آن دقيقتر و تيز تر شود.

- در رابطه با شوراها و نقش آنها در سرنگونى جمهورى اسلامى توضيح نميدهد و کلا بايد بر سر شوراها بيشتر تاکيد شود.

با تشکر

شهلا دانشفر