به رفيق حميد تقوايى

از مينا احدى

رفيق حميد عزيز من مطالب شما را خواندم ولى چون کنفرانس کادرهاى آلمان بود فرصت نکردم نظرم را بنويسم.

بنظر من هنوز اين متون کار دارد. يعنى تکميل نيست. اولا مخاطب نوشته درونى است و نه مردم و جامعه . مثلا در همان بند اول ميگويد حزب ما نه حزب کمونيست کارگرى ايران، بدون اينکه قبلا اسم حزب را برده باشد. در عين حال فکر ميکنم احتياج به توضيحات بسيار بيشترى در مورد ضرورت اين کار ما و يا نقد ديگران در چند جمله در اين سطح است. بنظر من هم بايد عجله کرد اما بايد با در نظر گرفتن مخاطب بيرونى و کمى مفصلتر بيانيه را نوشت . در مورد شورا هم کمى جذاب تر بايد مسئله را مطرح کرد. کلا احساس من اين بود که اين بيانيه قوى و تعرضى و همه جانبه و تکميل نيست. من سعى ميکنم در دو روز آينده دقيقتربحثهاى اثباتى خودم را بنويسم.