به:اعضاى دفتر سياس

از:مريم نمازى

تاريخ:٢٧ فوريه ٢٠٠٣

رفقاى عزيز،

من دوست دارم در رابطه با نامه هايى که اخيرا رد و بدل شده است نظرات خود را کوتاه مطرح کنم:

١. بنظرم هيچ اشکالى ندارد که رفيق عضو دال سين مسائل مطرح شده در جلسه دال سين را جويا شود و موضع و مسائل خود را با رفقاى دال سين مطرح کند. اين نه فقط به نظرم اشکالى ندارد بلکه کاملا اصولى است.

٢. در مورد علنى کردن مباحثات دال سين من زياد موافق آن نيستم - چه الان و چه در آينده - البته قبل از رسيدن به يک تصميم نهايى روى اين دوست دارم بدانم در چه مقاطعى و چرا در گذشته مباحثات دال سين در سطح کاف ميم علنى شده اند. دلايلم براى اين مخالفت به قرار زير است:٭ بنظرم محرمانه بودن (confidentiality) مباحثات دال سين بسيار محم است. بايد دانست که صحبتها و نوشته هاى رفقا بيرون از آن جمع نمى روند. وگرنه صحبت و نوشتن خيلى مسائل مى تواند سختر شود. چند بار شده که در جلسات گذشته رفقاى مختلف گفتند که اين مسائل را تنها در دال سين مطرح مى کنند. علنى کردن تمام اين مباحثات که قرار نبود جاى ديگرى بروند مى تواند لطمه وارد کند. در ضمن چهارچوب علنى کردن مباحثات چيست؟ هر وقت اختلاف جدى است؟ چقدر جدى؟٭ فکر مى کنم درست نيست که هر موقعى اختلاف جدى باشد ما مباحث دال سين را علنى کنيم. ما موظفيم که اختلافات را بطور اصولى و به بهترين نحوه براى پيشبرد حزب مطرح کنيم. علنى کردن مباحثات دال سين راهش نيست. ٭ در ضمن يک نکته ديگرى هم براى من مهم است. بنظرم در خيلى از مواقع مباحثات دال سين بطور اصولى پيش نرفتند. علنى کردن آنها مى تواند کلا به ارگان دال سين لطمه بزند.٭ فکر مى کنم پخش مباحثات دال سين ربطى به علنيت و شفافيت لزوما ندارد. ما مى توانيم اختلافات خود را شفاف و علنى بگوييم بدون اينکه مباحثات محرمانه دال سين را علنى کنيم. ٭ اگر بحث اصلى بر سر نشان دادن اختلافات رهبرى مى باشد، بنظر من اصولى تر است که سمينارى و يا بحث علنى صورت بگيرد که هنوز محرمانه بودن مباحثات دال سين را محفوظ نگه مى دارد و به ارگان دال سين و اتحاد حزب لطمه نمى زند.

با آرزوى موفقيت براى شما.